Drones in de gezondheidszorg

Een nieuw medisch hulpmiddel duikt op!

Een van de grootste trends om de operationele efficiëntie in de logistieke sector te verhogen, is het gebruik van drones. Met verschillende toepassingen, van het toezicht op de voorraden tot zelfs de levering van goederen, vertegenwoordigt het gebruik van deze apparatuur een voordeel dat vooral te maken heeft met de operationele kosten en de mogelijkheid om afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, afhankelijk van de operator.

De eerste drones ontstonden in een militaire context voor de levering van medische voorraden en voedsel, juist in moeilijk toegankelijke gebieden, naast het dienen om vijanden te observeren en aan te vallen, zonder dat een soldaat werd blootgesteld. Sinds hun verschijning in de jaren zestig tot vandaag hebben zich vele veranderingen voorgedaan en zijn drones voor nieuwe doeleinden gebruikt, tot ze zelfs in de medische logistiek werden ingezet.

Maar hoe kunnen drones ons helpen in de geneeskunde? Is het veilig om medische inputs en benodigdheden met deze apparatuur te vervoeren? Wat zijn de voordelen van het gebruik van een luchtvoertuig als oplossing voor klinieken, laboratoria en ziekenhuizen? Ontdek het in dit artikel dat we hebben opgesteld!

De rol van drones in de revolutie van de medische logistiek

Het vervoer van biologisch materiaal, de levering van laboratoriumbenodigdheden, het vervoer van vaccins of zelfs organen, die tegenwoordig met voertuigen over de grond – of in sommige situaties met helikopters – worden vervoerd, maken het proces totaal duur.

Deze logistiek verhoogt niet alleen de kosten, maar betekent ook een medische ontoegankelijkheid voor de eindverbruiker, die dubbel wordt belast om toegang te krijgen tot diagnose en behandeling doordat hij ook moet betalen voor het vervoer van de inputs.

In die zin zijn drones, die elektrisch, zuinig en ecologisch verantwoord zijn, dit probleem komen oplossen. Een voldoende interessant gebruik van drones in de gezondheidszorg is het vervoer van bloedbestanddelen. Soms moet één enkele zak bloed tientallen kilometers worden vervoerd, een onwerkelijke verspilling van middelen en tijd, terwijl dezelfde reis met een drone in de helft van de tijd en tegen een kwart van de kosten kan worden gemaakt.

Zowel grote bloedbanken als kleine medische diensten die bloedzakken nodig hebben, profiteren bij hun veelzijdige activiteiten ten volle en onmiddellijk van het gebruik van drones die op de gezondheid zijn gericht.

Het gebruik van drones bij zoek- en reddingsacties

Dit is een soort toepassing die reeds wordt gebruikt bij rampenbestrijding. In deze gevallen worden drones gebruikt om tussen de wrakstukken slachtoffers te vinden, voorraden (zoals water en voedsel), basis medicijnen en medische voorzieningen naar moeilijk bereikbare plaatsen te brengen. Om de slachtoffers op de traditionele manier, zoals met auto’s en helikopters, te bereiken is vaak veel tijd nodig, terwijl in dit geval een drone wendbaarder is.

De drones zijn ook nuttig in gevallen van vermiste personen op moeilijk te traceren plaatsen, waar het zoeken over land zeer ingewikkeld is en via de lucht, met bijvoorbeeld helikopters, onhaalbaar zou zijn, zodat in deze gevallen het gebruik van dit voertuig van groot belang is.

De logica van de economie veranderen met drones

Versneld door de pandemie, als gevolg van de lockdowns, zijn drones vandaag niet langer een nieuwigheid, maar vertrouwde apparatuur voor de bewoners van de digitale economie die het coronavirus heeft helpen vestigen. En ze zijn niet alleen in de steden voor leveringen: drones helpen in de landbouw, bij de beveiliging van industriële of flatcomplexen, en genereren ook banen in hun mechatronische industrie.

De economische impact van het geoptimaliseerde gebruik van drones in distributie en transport wordt geschat op een biljoen dollar, die beter zou kunnen worden gebruikt op andere gebieden – van wetenschappelijke ontwikkeling tot milieubehoud door middel van koolstofkredieten, bijvoorbeeld. De medische sector mag hierbij niet buiten beschouwing worden gelaten

De rol van drones in de moderne samenleving

Drones werden enkele jaren geleden al ingezet in verschillende sectoren, met name in de beveiliging en de landbouw. Nu gaat het echter om nog meer innovatie.

Het gebruik van drones in de medische sector democratiseert de toegang tot de gezondheidszorg, waardoor niet alleen de medische werkingskosten dalen, maar ook waarde wordt gecreëerd in de patiëntenzorg en logistieke problemen worden opgelost bij natuurrampen of op plaatsen waar de geneeskunde precair of onbestaand is.

Er is een ware revolutie aan de gang met het gebruik van deze onbemande voertuigen. Drones zullen belangrijke instrumenten zijn voor slimme steden, niet alleen voor bedrijven, maar voor de samenleving als geheel.