Waar worden drones voor gebruikt?

Belangrijkste professionele toepassingen van drones

Drones hebben in de loop der jaren ongelooflijk aan populariteit gewonnen en worden steeds vaker voor professionele doeleinden gebruikt, wat een positieve invloed heeft op alle sectoren waarin ze zijn geïntegreerd. 

 

Waar worden drones voor gebruikt?

Op gebieden zoals audiovisuele productie, topografie, mijnbouw, landbouw, veiligheid, enz. heeft het gebruik van drones zich verspreid en belangrijke voordelen opgeleverd. Als je wilt weten wat de belangrijkste professionele toepassingen van drones zijn, lees dan dit artikel verder

1. Audiovisuele sector

Een van de sectoren waarin drones het meest worden gebruikt is de audiovisuele productie, omdat met dit type vliegtuig foto’s kunnen worden gemaakt die anders zeer moeilijk te verkrijgen zouden zijn.

Of het nu op het land, in de lucht of op zee is, drones met een camera maken grootschalige fotografie en opnamen vanuit verschillende hoeken en met een ongelooflijke precisie mogelijk. Of het nu gaat om het opnemen van een rijdende auto of een rennende persoon, het gebruik van drones is ideaal voor dit soort opnamen.

Ze worden echter niet alleen gebruikt om opnamen te maken die later worden gemonteerd, tegenwoordig worden drones ook gebruikt bij de uitzending van grote live-evenementen, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, een militaire parade of een concert.

2. Topografie

Topografie is een ander gebied waar drones perfect passen, en het gebruik ervan is inmiddels zo gestandaardiseerd dat er ingenieursbureaus zijn die alleen nog maar meetdiensten met behulp van drones aanbieden.

Een globaal beeld van een stuk land, ongeacht de grootte ervan, is mogelijk met deze “robots” die in enkele minuten over de hele oppervlakte vliegen, zodat alle kenmerken ervan met grote precisie kunnen worden weergegeven.

Met behulp van drones worden honderden of duizenden beelden van het terrein verkregen en met behulp van diverse software is het mogelijk 3D-modellen te genereren met centimeterprecisie. De kosten- en tijdsbesparing maken dat steeds meer professionals geïnteresseerd zijn in deze technologie om ze in hun workflow te implementeren.

3. Mijnbouw

Onbemande luchtvaartuigen zijn veel goedkoper dan helikopters of vliegtuigen die vaak in de mijnbouw worden gebruikt en maken het mogelijk beelden van hoge kwaliteit te verkrijgen. Op die manier wordt dankzij teledetectie waardevolle informatie verkregen over mijnbouwnederzettingen.

Omdat drones afgelegen locaties veel gemakkelijker en met minder risico kunnen bereiken, worden ze ook gebruikt om land te verkennen op zoek naar minerale afzettingen en natuurlijke hulpbronnen.

4. Landbouw

In de landbouw worden drones op grote schaal gebruikt om grote stukken land in het oog te houden, wat anders onmogelijk zou zijn. Over een paar jaar zullen drones essentiële instrumenten voor landbouwers worden, zoals bijvoorbeeld een tractor dat nu al is.

De meest frequente toepassingen van deze apparatuur voor landbouwdoeleinden zijn het overvliegen van gewassen om na te gaan hoeveel land zij bestrijken, in welk stadium van hun cyclus zij zich bevinden en of zij worden aangetast door onkruid en ongedierte.

Bovendien kunnen in deze zeer uitgestrekte gebieden dankzij het gebruik van drones bosbranden en overstromingen worden opgespoord, aanplantingen worden geïnventariseerd en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere chemische producten worden gecontroleerd.

5. Noodgevallen en veiligheid

In een noodsituatie waarin snel en efficiënt moet worden opgetreden, kan een drone zeer gevarieerd en doeltreffend worden ingezet. Door middel van drones kan in korte tijd vanuit de lucht informatie over de situatie worden verkregen, waardoor de besluitvorming wordt versneld.

Deze drones kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van luchtbeelden die het mogelijk maken de omvang van de situatie te kennen, mensen te lokaliseren in gebieden waar men anders niet kan komen, te bepalen welke gebieden het kwetsbaarst of het zwaarst getroffen zijn, alsmede bij reddings- en bergingstaken.

Ook in de gezondheidssector en de veiligheidssector en  is het gebruik van drones ingeburgerd geraakt. Van bewakingswerk tot de achtervolging van misdadigers en onderzoek op misdaadplekken. Allemaal omdat ze de veiligheidsdiensten in staat stellen sneller, efficiënter en veiliger op te treden.

6. Milieukunde

Drones zijn nuttig in takken die zich bezighouden met de studie van het milieu en het behoud ervan. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt bij onderzoek naar flora- en faunasoorten die dreigen te verdwijnen, bij de opsporing van invasieve soorten en bij de identificatie van elementen die het ecosysteem kunnen veranderen.

Dit zijn slechts enkele van de huidige professionele toepassingen van drones, maar er zijn er nog veel meer en in de komende jaren zullen zeker nieuwe toepassingen opduiken die tot dusver nog niet zijn overwogen.